Kontaktný mail : rod.kovacs@gmail.com
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránka je vytvorená z dôvodu vyhladania členov rodu.

 

Vetva v Šuranoch


ROD KOVÁČOVCOV ZO ŠURIAN A CABAJA

Rodokmeň 1785 - 1940
Genealogická správa :

        Na základe výskumu sa podarilo vypátrať najstaršie korene rodu Kováčovcov zo Šurian na koniec 18. storočia. Podľa výskumu sa najstarší predok rodu Štefan Kováč do Šurian priženil z dediny Cabaj v okr. Nitra (dnes Cabaj - Čápor), kde sa mohol narodiť okolo roku 1785 (podľa úmrtného záznamu). Rod Kováčovcov z Cabaja patril medzi rozvetvené rody a žil tam skutočne už v 18. storočí (žili tam aj zemiansky Kováčovci, ktorí získali šľachtictvo v roku 1630). Problém posunutia dejin rodu do staršieho obdobia v Cabaji spôsobuje skutočnosť, že matriky Cabaja (farnosť Čápor) sa zachovali až od roku 1788 a staršie matriky Mojmíroviec, kam patril Cabaj pred rokom 1788, sú vedené len útržkovite. Ďalšou nevýhodou tohto výskumu je, že matriky Šurian sa zachovali až od roku 1801 (úmrtné a sobášne listy až od roku 1922), takže medzi rokmi 1780 - 1817 je v nadviazaní na cabajskú pôvodnú vetvu Kováčovcov čiastočné informačné vákuum, čo značne sťažilo výskum. Analýzou matričných záznamov Cabaja sa podarilo predbežne zistiť, že Štefan, ktorý sa okolo roku 1817 presťahoval do Šurian z Cabaja a narodený okolo roku 1785, by mohol byť totožný so Štefanom Kováčom, narodeným dňa 28. júla 1790 v Cabaji rodičom Jurajovi Kováčovi a Anne Iléšovej. Zo spoločenského hľadiska patrili Kováčovci v Šuranoch medzi remeselnícke rody, ktoré inklinovali k stavebníctvu, spoločenský status postupoval v reťazci : tehliarsky majster, murársky majster, tesársky majster (v minulosti boli tesárske a murárske remeslo veľmi previazané). Neúplnosť genealogických údajov v rodokmeni je spôsobené nielen remeselníckou orientáciou Kováčovcov, ale aj skutočnosťou, že mestečko Šurany boli sídlom panstva, na ktorom bol intenzívny pohyb (fluktuácia) obyvaťeľstva. To často migrovalo za prácou zo Šurian do iných okolitých sídiel (napr. do Nových Zámkov).Ad Katarína Pospíšilová :

          Napriek úsiliu sa nepodarilo vypátrať narodenie Kataríny Pospíšilovej. Pri sobášnom zázname v roku 1889 v Šuranoch má ako miesto narodenia (v roku 1859) uvedené Nové Zámky, v sčítaní ľudu z roku 1919 sa zas uvádzajú Šurany. Napriek týmto informáciám je zjavné, že Katarína sa ani v Šuranoch, ani v Nových Zámkoch nenarodila, čo dokladá neexistencia rodného záznamu v oboch matrikách. Predpokladali sme preto, že Katarína by mohla pochádzať z bližšieho okolia Šurian. Preštudovali sme matričné záznamy farností Komjatice, Mojzesovo, Uľany nad Žitavou, Bánov, Palárikovo, Dolný Ohaj, Nesvady a Dvory nad Žitavou, avšak ani tu sa Katarína nenarodila. Narodenie Kataríny Pospíšilovej sa nenachádza ani v matrikách Bojníc (v Bojniciach sa v rokoch 1850 - 1860 nevyskytuje ani priezvisko Pospíšil).

Kedže sme v Šuranoch zaznamenali viacero remeselníckych rodín z Čiech (dokonca najmä murárskych- napr. Z Poličky v Čechách, odkiaľ pochádzala aj rodina Martinovských), ktoré prichádzali na Šurianske panstvo pracovať, je možné - aj podľa prizviska, že Pospíšilovci prišli do Šurian až okolo roku 1860 - 1880 z Čiech alebo Moravy. V matrikách Nových Zámkov nás tiež zaujali záznamy o sobáši istého 26 -ročného nižšieho úradníka Rudolfa Pospíšila (Pospischil) dňa 9.11.1858 v Šuranoch (s Annou Kraiszl). Práve pri nich sa dozvedáme , že pochádzali z Brna. Nie je ani vylúčené, že Katarína bola príbuznou a jej rodina tiež prišla z Moravy (a Katarína sa ešte narodila v Brne).Použité materiály :

  • Rímskokatolícke matriky farnosti Šurany 1801- 1895
  • Rímskokatolícke matriky farnosti Nové Zámky 1800 - 1895
  • Rímskokatolícke matriky farnosti Mojmírovce 1691 - 1895
  • Rímskokatolícke matriky farnosti Čápor 1788 - 1895
  • Rímskokatolícke matriky farnosti Bojnice 1850 - 1895
  • NŽ. I. Sčítanie obyvateľstva 1869, Šurany
  • NŽ. I. Sčítanie obyvateľstva 1919, Šurany
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one