Kontaktný mail : rod.kovacs@gmail.com
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránka je vytvorená z dôvodu vyhladania členov rodu.

 

Valentín Kovács

ROD KOVÁČOVCOV Z CABAJA

Genealogická správa :


        Zemiansky rod Kováčovcov z Cabaja patrí medzi mladé armalistické rody, teda zemianske rody. Všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že prvý predok rodu Valentín KOVACS pochádzal z Cabaja a svoje zemianstvo - šľachtictvo a erb - získal zrejme vďaka vojenskej službe v časoch protitureckých vojen a protihabsburgských povstaní. V nobilitačnej listine - armálese - sa žiaľ dôvody udelenia šľachtictva neuvádzajú (nie vždy je to pravidlom). Erbovú listinu (armáles) udelil rodu uhorský panovník Ferdinand II. Habsburgský dňa 18. februára 1630 ( originál sa nezachoval, jej odpis je dnes uložený v Štátnom archíve v Nitre, NŽ.I. Nobilitaria, OA-162). Jéj adresátmi boli už zmienený Valentín KOVACS, jeho manželka Dorota Keseröová a ich deti Anna, Katarína, Matej a Peter. V listine sa uvádza, že Vlentín bol pôvodne nešľachtic a privilégium má platit pre všetkých mužských a ženských dedičov ich a ich detí. Armáles bol v roku 1632 publikovaný na súdnom zasadnutí Nitrianskej stolice a tým toto privilégium nadobudlo jej území právoplatnosť - armáles bol nostrifikovaný.
Už od  získania privilégií po roku 1630 žili Kováčovci v Cabaji, odkiaľ zrejme pochádzali. Svedčia o tom súpisy zemanov v Cabaji, ktoré tu zachytávajú Kováčovcov v rokoch 1641 - 1847. Rod Kováčovcov sa už začiatkom 18. storočia tak značne rozvetvil, že neskôr je len veľmi tažké sledovať jeho rodokmeň a začiatkom 19. storočia tu už žilo niekoľko vetiev Kováčovcov.
Kováčovci napokon pretrvali v tejto dolnozemianskej obci dodnes a aj v súčastnosti tu žije niekoľko rodín. Sledovanie rokmeňu Kováčovcov sťažuje najmä skutočnosť, že matriky Cabaja sa zachovali en od roku 1788. Staršie záznamy od roku 1691 sa zachovali v matrikách Mojmíroviec, avšak pre roky 1732 až 1788 sú pre Cabaj neúplné, resp. Len niektoré sa zachovali v čiastočných odpisoch.
Začiatkom 19. storočia sa Štefan Kováč z Cabaja usadil v Šuranoch, kde založil samostatnú vetvu. Narodil sa okolo roku 1785 (podľa jeho úmrtného záznamu, v Šurianskej matrike z roku 1855) a ako jeho miesto narodenia sa uvádza práve Cabaj. Na základe genealogického výskumu sme ho nakoniec identifikovali ako syna Juraja Kováča staršieho a Anny Illés z Cabaja, ktorý sa narodil dňa 28.7.1790 v Cabaji a zomrel dňa 8.11.1855 v Šuranoch. Potomkovia šurianskej vetvy Kováčovcov žijú dodnes.Erb rodu

       Armálesom z 18-teho februára 1630 získali Kováčovci z Cabaja aj právo pužívať erb ako symbol šľachtictva. V armálese sa nachádza jeho blazónovanie - t.j. podrobný popis.
Erb sa dedil a všetci potomkovia  kováčovcov z Cabaja by mali používať iba tento erb, resp. Jeho hlavné atribúty. Podľa erbu ich možno odlíšiť od iných zemianskych Kováčovcov, ktorých bolo v historickom Uhorsku niekoľko desiatok až stovák ( porovnať napr. Bélu Kempelena o uhorských rodoch). Niektoré vetvy si mohli erb mierne upraviť (napr. farby, prípadne pridať niektoré detaily), ale vždy figúry erbu zostali nezmenené. Erb Kováčovcov z Cabaja je podľa odpisu originálu armálesu nasledovný : Tvorí ho modro-bielo (strieborno) delený štít : v jeho dolnej bielej (striebornej) časti vyrastajú zo zelenej pažite tri červené ruže, v hornej modrej polovici stojí na zelenom konári doprava obrátený  (z pohľadu rytiera) biely holub držiaci v zobáku tri obilné klasy s troma zelenými listamy vavrínu. Klenotom erbu je zo zemianskej tzv. Otvorenej korunky vyrastajúci holub ako zo štítu. Prikrývadlá sú modro-žlté a strieborno-červené.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one